Villkor & Försäkringar

Köpvillkor kurs

Begränsat antal platser

Det finns ett begränsat antal platser till varje kurs. Med reservation för att kursplatserna tagit slut. Bekräftelse på att eleven fått plats på kursen skickas till er angivna epostadress. Vi reserverar oss för ändringar i lokaler och kurstider.

 

Reservplats
Är kursen full kan eleven anmälas till reservplats. Blir en ordinarie plats ledig kontaktar vi reserverna i tur och ordning via angiven epostadress. Vid tilldelad kursplats krävs ett svar om deltagande inom 48 timmar. Därefter går platsen till nästa reserv på tur.

 

Kursavgift
Kursavgiften är alltid samma belopp oavsett om eleven kommer in i kursen vid ett senare tillfälle.

 

Bindande anmälan
Denna anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett. Avbokning av kurs kan ske fram till och med 5 dagar efter första officiella kurstillfället. Då återbetalas kursavgiften exklusive 200 kr för administration.

 

Betalningssätt
Du betalar kursen med faktura. Fakturan skickas via epost.

 

Elev stryks om betalning ej skett i tid
Kursavgiften skall vara betald senast vid fakturans förfallodatum. Har betalning ej skett innan detta datum mister eleven sin plats. I många grupper finns det barn som väntar på plats, därför är det viktigt att ni avbokar er plats om ni ej skall ha den.

 

Inställda lektioner
Kursen är på tio veckor och varje lektion är 60 minuter lång. Tvingas vi ställa in ett tillfälle p.g.a. sjukdom eller problem med lokalen så sätter vi in ett extratillfälle. Kan vi inte sätta in extratillfällen så ersätts ni för inställd lektion.

 

Force majeure
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder.

 

Värdegrund

Glädje

– Dagligen lämna ett positivt avtryck i vår omgivning och i vårt arbete.

Gemenskap

– Visa intresse för kollegor och de vi möter i vår vardag.

Allas lika värde

– Vi tror på allas lika värde och bemöter alla vi träffar med respekt.

Empati

– Genom att vara lyhörd och uppmärksam på den enskilda individens behov.